مقالات

کف بتن دکوراتیو (بتن منقش – بتن استامپی)

کف بتن دکوراتیو (بتن منقش – بتن استامپی)

کفپوش دکوراتیوشرکت ترکیبی از مقاومت و زیبایی لازم مورد نیاز شما را ارائه می دهد، به نحوی که هم بتواند تردد ثابت بارهای سنگین نقطه ای را تحمل کند و هم پوشش دهنده انواع سلیقه ها باشد. همه کفپوشهای دکوراتیو ما با ایجاد پوشش نهایی براق ازساییدگی سطوح جلوگیری کرده، ...

نمای دکوراتیو (استمپ وال)

نمای دکوراتیو (استمپ وال)

نمای استمپی با ملاتی بر پایه سیمان پرتلند و مواد افزودنی ویژه رنگدانه ها و مسلح شده با الیاف است که برای ایجاد بافت و طرح های مختلف بر روی دیوار اجرا می شود و توسط مجری قالب زنی می شود تا طرح مورد نظر ایجاد گردد.   موارد ...